ประกาศผลการคัดลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564

             กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จงขอแจ้งผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2564 และผลการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาาไทยดีเด่นที่มีความสามารถในด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2564 รอบคัดเลือก รายละเอียดตามแนบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag