กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : เข้าพบปะประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำประมาณการภัยคุกคาม และการจัดทำแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและ อปท.

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : เข้าพบปะประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำประมาณการภัยคุกคาม และการจัดทำแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและ อปท.

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) พร้อมด้วยหน.ฝ่ายนโยบายและแผน เข้าพบปะประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำประมาณการภัยคุกคาม และการจัดทำแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและ อปท. ประกอบด้วย นอภ.ทรายมูล, นายก อบต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นอภ.กุดชุม และ นายก อบต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar