แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ)

แขวงทางหลวงยโสธร ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ ตามประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุน)
เลขที่ คค ๐๖๐๔๗/พ.๔/๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กำหนดทำการประมูลเสนอราคา ด้วยปากเปล่า ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ แขวงทางหลวงยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นั้นแขวงทางหลวงยโสธร ประกาศตกลงรับราคาของ นายอนิรุจน์ บุญหนัก ในราคา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar