ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 29

จังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์" ครั้งที่ 29 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ของดีเมือง
สิงห์บุรี และของดีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 ณ บริเวณศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar