สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2567 จำนวน 10 ทุน
การสมัครแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 จำนวน 3 ทุน
รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 จำนวน 7 ทุน
โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไชต์ https:/www.ocsc.go.th/scholarship/excellent และเลือก "ระบบลงทะเบียนกลาง"


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar