สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร มีกำหนดจัดงาน โครงการนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขายโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชน ที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ถูกเลิกจ้างได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดได้อย่างหลากหลาย ได้สมัครงาน
กับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกันนอกจากนี้ผู้สมัครงานยังได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการรองรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้าง/สถานประกอบการ มีแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายจ้าง/สถานประกอบการ ก็สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานที่ต้องการได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar