การปะปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร ขอแจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานเส้นท่อน้ำดิบ ขนาด 500 มม. จำนวน 2 จุด (ณ สถานีผลิตน้ำลำชี ข้างโรงแรม เจพี เอมเมอรัลด์) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ บริเวณพื้นที่ให้บริการทั้งหมด ยกเว้น บ้านหนองดู , บ้านสะเดา , บ้านหนองแฝก , บ้านคอนสาย , บ้านประชาสรรค์ และบ้านตาดทอง ได้รับผลกระทบ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 15.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรจึงขอแจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว โดยช่วงนี้ให้สำรองน้ำ และเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียง หากเกิดขัดข้องในการใช้น้ำ สามารถติดต่อได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร เบอโทรศัพท์ 045-711540 , 093-5562882


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar