ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2567 หัวข้อเรื่อง "การปรับตัว"

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2567 ในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัว" ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-356 0466-70 ต่อ 3005 (นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร), 3002 (นางธนิดา สุขจรนิ), 3025 (นางวรรณธนา มูลจันทร์) ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.orst.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar