ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมการประกวด ในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์" ประจำปี 2566

ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเข้าร่วมประกวดในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาพสินธุ์" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษา 4 กรกฎาคม 2566 และอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ฮีตสิบสองคองสิบสี่
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางสมัครเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาพสินธ์ จังหวัดกาพสินธ์ โทร 045-715-137


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag