จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณสนามด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสยโสธร ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกันพัฒนา ดูแล บำรุง รักษา ถนนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติ รักแผ่นดิน และปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรักสามัคคีในการทำงานและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag