กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.นพดล สุระชัย รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน. จังหวัด ย.ส. พร้อมด้วย จนท.กลุ่มงาน ศปป.4 กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ย.ส. 1 (ดงปอ-ดงบังอี่) ดำเนินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ และทำการออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและแก้ปัญหาไฟป่า บริเวณป่าป่าชุมชนบ้านป่าชาด แปลง 1 หมู่ 9 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พิกัด 48 Q , X = 430003 , Y = 1081298 เพื่อป้องกันการกระทำอันผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.ป่าไม้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar