ยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off รวมพลังแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

ยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off รวมพลังแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมรณรงค์ Kick Off รวมพลังแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ต้นเหตุแบบบูรณาการ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อดูแลอากาศดีให้คนยโสธร ที่จุดตรวจวัดควันดำ ถนนแจ้งสนิท ด้านหน้าสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30 น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off รวมพลังแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ต้นเหตุ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร แขวงทางหลวงยโสธร ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเพิ่มสูงขึ้นจนเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายวันสาเหตุสำคัญคือมวลอากาศที่มีปริมาณฝุ่นสะสมจำนวนมากไม่สามารถเคลื่อนผ่าน หรือฟุ้งกระจายได้ เนื่องจากสภาพอากาศปิดประกอบกับกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดยโสธรบางส่วนอาจเป็นสาเหตุทำให้ฝุ่นสะสมในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 และคุณภาพอากาศโดยรวมของยโสธร มีค่าเกินมาตรฐานจนอาจมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้

หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกันจัดกิจกรรม Kick Off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ต้นเหตุ โดยมีกิจกรรมและหน่วยงานดำเนินการ ประกอบด้วยกิจกรรม การตรวจวัดควันดำ ห้ามใช้รถยนต์ควันคำ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี, กิจกรรม ล้างถนน ลดฝุ่นจากการจราจร โดย แขวงทางหลวงยโสธร, กิจกรรม ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร,กิจกรรม งดเผา ลดฝุ่น เปลี่ยนฟางข้าวเป็นปุ๋ย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร และกิจกรรม Kick Off เข้ม การเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ โดย ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ทส. ซึ่งกิจกรรม Kick Off วันนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันของชาวยโสธร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อดูแลอากาศดีให้คนยโสธร เพราะอยู่ใต้อากาศเดียวกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar