จังหวัดยโสธรประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลำน้ำกว้าง

จังหวัดยโสธรประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลำน้ำกว้าง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลำน้ำกว้าง จังหวัดยโสธร โดยมี นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้กิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ โดยจัดหาแหล่งน้ำเพื่อดำเนินกิจกรรมแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมจำนวน 1 แห่ง ดำเนินการควบคู่กับแหล่งน้ำเดิมเพื่อเป็นการทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยจังหวัดยโสธรกำหนดให้ลำน้ำกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร เป็นพื้นที่ในการพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ที่พบปัญหาว่ามีผักตบชวาเกิดขึ้นหนาแน่นบริเวณบ้านท่าเยี่ยมไปจนถึงวังมัจฉาเป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งในปี 2560 ได้มีความพยายามที่จะกำจัดผักตบชวาแล้วแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากติดข้อจำกัดเรื่องของสมรรถนะของเครื่องจักร ในการนี้ประธานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความช่วยเหลือไปยังระดับเขตให้ส่งเครื่องจักรหนักเช่นรถแบคโฮเพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ทางจังหวัดยโสธรจะได้จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ นอกจากนี้ยังได้มีแนวคิดที่จะสร้างโครงการระยะยาวที่เป็นสะพานหรือแพเชื่อมระหว่างบ้านท่าเยี่ยมไปถึงวังมัจฉาหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ซึ่งในระหว่างเริ่มต้นโครงการฯอาจจะส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยกำหนดการประกวดมอบเงินรางวัล และเชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนเปลี่ยนภูมิทัศน์ของลำน้ำกว้างไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นนอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar