จังหวัดยโสธรเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธรเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร โดยมี พลตำรวจตรีธเนศ เทพสุด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร พันตำรวจโทมังกร กวีกรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วม ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร

ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้บูรณาการร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ 7 ฐาน คดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล หากตกลงกันได้บันทึกข้อตกลงนี้สามารถบังคบได้ตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจคู่กรณีตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แล้วให้ดำเนินการตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบนี้

ในโอกาสนี้ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันเปิดศูนย์ฯโดยการตัดริบบิ้นและเข้าร่วมทำความรู้จักคณะทำงานและวิธีการทำเดินงานของศูนย์ฯที่ชั้นสองอาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร พร้อมทั้งขอให้คณะทำงานมีความตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใจเย็นนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่เข้าข้างฝ่ายใดเพื่อหาทางออกให้พี่น้องประชาชนในเขตเมือง และทั่วจังหวัดยโสธรในลำดับต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :