ยโสธร kick off “รวมพลัง อสม. ยโสธร ออนซอนผู้สูงวัย มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

ยโสธร kick off “รวมพลัง อสม. ยโสธร ออนซอนผู้สูงวัย มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี kick off กิจกรรมรวมพลัง อสม. ยโสธร ออนซอนผู้สูงวัย มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัดยโสธร โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดยโสธร ประธานชมรมสาธารณสุขนอกประจำการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองยโสธร อสม.เขตเทศบาลเมืองยโสธร และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

การ kick off กิจกรรมรวมพลัง อสม. ยโสธร ออนซอนผู้สูงวัย มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัดยโสธร เริ่มจาก ผู้ร่วมงานชมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองยโสธร จากนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรกล่าวเปิดงาน และการมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุประกอบด้วยสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือด้านความถดถอยเช่น แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ฟันเทียมและรากฟันเทียม และต่อด้วยกิจกรรม kick off มอบของขวัญปีใหม่ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทยผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทั้งประเทศ

นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายของขวัญปีใหม่ “2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง กิจกรรม kick off รวมพลัง อสม. ยโสธร ออนซอนผู้สูงวัย ในวันนี้ เป็นกิจกรรมต่อจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2566 เป็นสัปดาห์รณรงค์คัดกรองสุขภาพผู้สูงวัย และมีกิจกรรมคือ อสม.หมอคนที่ 1 ดำเนินการคัดกรองการคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน ให้กับผู้สูงอายุทุกคน ด้วย Application สมาร์ท อสม. ประกอบด้วยการคัดกรอง 1. ด้านความคิดความจำ 2.ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย 3.ด้านการขาดสารอาหาร 4.ด้านการมองเห็น 5.ด้านการได้ยิน 6.ด้านภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 7.ด้านการกลั้นปัสสาวะ 8.ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และ 9.ด้านสุขภาพช่องปาก โดยให้หลังจากคัดกรองเสร็จสิ้น ในกลุ่มเสี่ยงจะเข้าไปพัฒนาพฤติกรรม เพื่อป้องกันความถดถอย อีกกลุ่มคือผู้สูงอายกลุ่มป่วย โรงพยาบาลทุกแห่งจะจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มช่องการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลและจากการคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุ ข้อมูลจะนำไปวางแผนช่วยเหลือโดยส่งมอบเป็นของขวัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องได้รับ อาทิเช่น แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ฟันเทียมและรากฟันเทียม จะได้รับการสนับสนุน ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาผู้สูงอายุในทุกพื้นที่

นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดยโสธร มีผู้สูงวัยที่อาศัยในพื้นที่จริงจำนวน 80,288 คน ได้รับการคัดกรองสุขภาพทั้ง 9 ด้าน จำนวน 50,261 คน คิดเป็นร้อยละ 62.60

ซึ่ง อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะร่วมกันดำเนินการคัดกรองให้ครบทุกคนในสัปดาห์ต่อไป และส่งมอบของขวัญปีใหม่จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น ทุกพื้นที่ต่อไป การจัดงาน kick off “รวมพลัง อสม. ยโสธร ออนซอนผู้สูงวัย มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงสูงวัยไทย” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนการคัดกรองและส่งมอบของขวัญให้ผู้สูงวัยโดยใช้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธรเป็นจุด kick off และพื้นที่ทุกอำเภอจะดำเนินการตามต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุของเรามีสุขภาพที่ดี ป้องกันภาวะถดถอยตามวัย ถ้าเจ็บป่วยได้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัย เป็นผู้สูงวัยที่เป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ มีระบบการดูแลสุขภาพผู้

สูงวัยที่ดี เพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar