จังหวัดยโสธรจัดรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม

จังหวัดยโสธรจัดรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม 2231 โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร เหล่ากาดชาดจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

โดยประธานในพิธีถวายความเคารพ วางพวงมาลาถวายพระราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบที่แท่นกราบ พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าพระบาททรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรป ซึ่งมุ่งหวังที่จะครอบครองอาณาจักรสยาม และด้วยพระปรีชาญาณได้ทรงตัดสินพระทัยเลือกเจริญสัมพันธไมตรีอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศฝรั่งเศส เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับประเทศอันดา ผลของการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในยุโรปทำให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรม ความเจริญในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีจากวรรณคดีไทยเรื่องทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง ราชสวัสดิ์ สมุทรโฆษคำฉันท์ และยังมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทั้งนี้จังหวัดยโสธรส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติร่วมกันทำความดีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar