ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลย ป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด อำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ (ครั้งที่ 5)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะทำการประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลย
ป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ (ครั้งที่ 5) ใช้กองเดิม จำนวน 46 กอง ปริมาตร 459.56 ลบ.ม.
กำหนดขายชองประมูล ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ยื่นซองประมูลในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-11.00 น. ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี เลขที่ 430
หมู่ที่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองประมูลหลังจากปิดรับซองประมูล ณ สถานที่ประมูล ในวันเดียวกัน 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar