แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักอาศัยพร้อมรื้อถอน

แขวงทางหลวงยโสธร  มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาด อาคารบ้านพักอาศัยพร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ ตามประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักอาศัยพร้อมรื้อถอน 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 กำหนดทำการประมูลเสนอราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ แขวงทางหลวงยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

ขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งผู้สนใจจะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกัน ตั้งแต่
เวลา 09.00-10.00 ที่หน่วยงานพัสดุและสัญญา และจะเริ่มประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ตั้งแต่เวลา 10.30 น.


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar