สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ประกาศขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า

สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาจะติดต่อขอดูแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวข้างต้นได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร 170 หมู่ที่ 8 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. - 16.30 น.ผู้ที่ไม่มาขอดูแผ่นป้ายทะเบียนรถ ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้มาดูแผ่นป่ายทะเบียนรถดังกล่าวแล้ว จะยกมาเป็นข้ออ้างใด ๆ ไม่ได้และจังหวัดยโสธร จะดำเนินการขายทอดตลาดในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
โทร 045-586077


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar