สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงนสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567
ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร เลขที่ 25/1 ชอยวารีราชเดช 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้นได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 
โทรศัพท์ 045-712721 ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยผู้สมัครจะไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม แต่อย่างใด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar