โรงพยาบาลพนมไพร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 2567

โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 ตำแหน่ง
24 อัตรา และพนักงานจ้างเหมาจำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-25 มกราคม 2567 ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ww.pnphos.net
โทรศัพท์ 043-591321 ต่อ 4305


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar