ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน)

 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar