ประชาสัมพันธ์กำหนดการส่งไข่ไหม บริการเกษตรกรในจังหวัดยโสธร

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ ได้กำหนดให้บริการไข่ไหมพันธุ์ดีแก่เกษตรกร รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อนำส่งและติดตามการใช้ข่ไหมในเขตพื้นที่ของเกษตรกรที่เลี้ยงไหมตามจุดที่ได้นัดหมาย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar