ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ "แมลงนูนหลวง ภัยเงียบในไร่อ้อยและมันสำปะหลัง"

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ "แมลงนูนหลวง ภัยเงียบในไร่อ้อยและมันสำปะหลัง" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar