ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อแขวงทางหลวงยโสธร พ.ศ. 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อแขวงทาง
หลวงยโสธร หรือผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กหรอนิกส์ (อีเมล์) doh0730@doh.go.th
(2) เว็บไซต์ htte://yasothon.doh go th/yasothon
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องตามช้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากแขวงทางหลวงยโสธร ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-711-504
ข้อ 3 ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อแขวงทางหลวงยโสธร หรือผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธรทางช่องทางตามข้อ 1 แล้วก็ได้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag