ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กำหนด "กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566" ประกอบด้วย
1.นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2.นโยบายด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.การดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตามข้อมูลด้านการบริหารความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https//sustainabity.pea.co.th/
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag