ขายทอดตลาดพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 190 รายการ  
ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูล ติดต่อสอบถามรายละเอียดและตรวจดูสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาดได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-781147 ต่อ 104 กำหนดการประมูลเสนอราคา ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคาตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนจะไม่รับผู้เข้าร่วมการประมูลราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และเริ่มทำการประมูลเสนอราคาตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag