รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์แก่เด็กนักเรียน ครู และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์แก่เด็กนักเรียน ครู และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ออกเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน ครู และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2566 ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร และวันที่ 26-27 และ 30-31 มกราคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางปุณยวีร์ มาลัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับคณะผู้จัดโครงการและนักเรียนที่เข้ารับชมภาพยนตร์ ณ จุดฉายบริเวณวิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar