จังหวัดยโสธร จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์อักษรไทย

จังหวัดยโสธร จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์อักษรไทย

วันนี้ (17 ม.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร และ นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ และผู้แทนหน่วยงานราชการ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มที่หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์อักษรไทย ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และเป็นวันรัฐพิธีเพื่อให้ปวงชนชาวไทย น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการปกครองอาณาจักรไทยให้เจริญรุ่งเรื่องหลายด้าน อาทิ ด้านการทหาร ทรงแผ่พระราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างขวาง, ด้านการปกครอง ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก ทรงให้คำแนะนำสั่งสอน ทรงใกล้ชิดดั่งบิดาและบุตร ,ด้านศาล ทรงพระราชทานความยุติธรรม ทรงใส่ใจในทุกข์สุขของประชาชน มีกระดิ่งให้ประชาชนลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ได้ทุกเวลา, ด้านวรรณคดี ทรงประดิษฐ์อักษรไทย อันเป็นรากฐานของหนังสือไทย, ด้านศาสนา พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธา ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และด้านการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทรงสนับสนุนด้านการค้าและการพาณิชย์ ทรงยกเลิกจังกอบให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม และสร้างศาสนาวัตถุและที่สำคัญได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสื่อไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag