สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ออกให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขที่วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดยโสธร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ออกให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขที่วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดยโสธร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นำทีม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในวันนี้ได้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขฟรี ซึ่งได้รับการประสานจากประชาชนที่อยู่รอบวัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดยโสธร จึงได้ออกมาให้บริการเพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรที่อาศัยภายในบริเวณวัดแห่งนี้

โดย นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยังกล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ในการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว ซึ่งตอนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนถิ่นได้ทยอยซื้อวัคซีนแล้ว นอกจากนั้นยังให้คำแนะนำเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยง และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมว อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า มีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมประชากรสุนัข-แมวต่อไป

สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท จากการได้รับเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ ที่ติดเชื้อเช่นแมว หนู ลิง ค้างคาว และที่พบได้บ่อยที่สุดคือสุนัข เชื้อพิษสุนัขบ้ามีระยะเวลาฟักตัวระหว่าง 2 - 8 สัปดาห์ และมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเริ่มแรก เช่นกังวล ปวดหัวและเป็นไข้ เมื่อเชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนประสาทส่วนกลางจะก่อให้เกิดการอักเสบในสมอง และกระดูกสันหลัง ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิต หากไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ทัน ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าจากน้ำลายของสัตว์ที่ป่วย ซึ่งกรณีหลักจะเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ที่ป่วยกัด ข่วนหรือเลีย ทำให้น้ำลายเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลหากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด หรือเลียบาดแผลต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่โดยเร็วที่สุด ก่อนจะเดินทางไปพบแพทย์ และควรขังสัตว์ตัวนั้นไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 10 วัน

ปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ อย่างไรก็ตาม แพทย์สามารถป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เกือบ 100% ข้อสำคัญคือผู้ติดเชื้อจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและฉีดวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด เพราะหากปล่อยให้ติดเชื้อจนถึงขั้นที่แสดงอาการผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต โดยโรคพิษสุนัขบ้าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาล จึงขอให้นำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมประชากรสุนัข-แมวต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar