พช.ยโสธร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มให้กับประชาชนในกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่

พช.ยโสธร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มให้กับประชาชนในกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ สมวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนดาวน์โหลดและเข้าใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชนสำหรับบริการประชาชน ใน กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

โดยในวันนี้ ได้มีการเชิญชวน ผู้ประกอบการ OTOP ร้านค้า ลงทะเบียนเข้าใช้บริการเพื่อเชื่อมโยงกับการจำหน่ายผ่านออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านแพลตฟอร์ม Clickชุมชนรวมถึงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มให้แก่ประชาชน เข้าใช้งานต่อไป ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน สำหรับบริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ “Click ชุมชน” ให้เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลครบวงจรและตรงตามความต้องการมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนได้ตลอดจนเพื่อให้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ของกรมการพัฒนาชุมชน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar