อำเภอเมืองยโสธร ประชุมติดตามเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาล "จุดไฟตูมกา ยโสธร" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร

อำเภอเมืองยโสธร ประชุมติดตามเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาล "จุดไฟตูมกา ยโสธร" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวีระวัฒน์ แก้วก่อง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาล "จุดไฟตูมกา ยโสธร" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร และมีพระครูปริยัติพลากร เจ้าอาวาสวัดบูรพาบ้านทุ่งแต้ ร่วมประชุมด้วย

สำหรับการจัดงานเทศกาล "จุดไฟตูมกา ยโสธร ประจำปี 2566" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวส่งผลให้ มีประชาชนมีรายได้ผ่านการท่องเที่ยว สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยโสธร และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดยโสธร

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ไฟตูมกา การแสดงของนางรำไฟตูมกา การประกวดต้นไฟตูมกา การประกวดธิดาตูมกา มีการเดินแบบผ้าไทย ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่น การประกวดเต้นบาสโลป การแข่งขันส้มตำลีลา และกิจกรรมบนเวทีมากมาย พร้อม ชม ชิม ช้อป สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar