จังหวัดยโสธร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)

จังหวัดยโสธร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้จังหวัดยโสธร นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมี นายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และ พระวินัยสุนทรเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางวิชชุฎา เข็มเพชร รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ตลอดจน นายวิรุจ วิชัยบุญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดยโสธร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยและ ทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,500,00 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar