รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ปี 2566 โดยมีนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับ และมี ดร.ประยงค์ แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน ในงานนี้ยังมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จิตนา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ สกลนคร หนองคาย มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ผู้บริหารสภาวัฒนธรรมทุกอำเภอ สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า สถานศึกษา ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมเปิดงาน ณ เวทีสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โดยก่อนเปิดงานประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลให้แก่ คนดีศรีวัฒนธรรม จำนวน 14 คน /โล่รางวัลโรงเรียนเครือข่ายสร้างสุข ปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก ระดับดี และระดับเครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน 28 แห่ง / โล่รางวัลหน่วยงาน องค์กร ที่ให้การสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรแก่สภาวัฒนธรรมอำเภอและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 10 องค์กร จากนั้นได้ร่วมกันตีกลองตุ้ม พังฮาด เป็นสัญญาณการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ และภาคีเครือข่าย ร่วมกัน “จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ปี 2566” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของคนในชุมชน ยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าและสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 2 -10 พฤศจิกายน 2566 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภายในงานการจัดนิทรรศการและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน หมอลำเพลิน หนังประโมทัย รำวงย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร การแสดงผลงานของโรงเรียนเครือข่ายวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไทย การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ของกิน ของใช้และของดี 4 ภาค เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม “งานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ปี 2566” ระหว่างวันที่ 2 -10 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar