ผู้ว่าฯ ยโสธร พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ผู้ว่าฯ ยโสธร พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีให้กับนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม โดยมี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายอำเภอทรายมูล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน ร่วมงาน ณ หอประชุมโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมที่ขาดแคลน จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองแล้ว ยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งจะเติบโตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้จังหวัดยโสธร ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารีให้แก่บุตรได้ จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี และมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารีนั้น เป็นการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar