จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานยุติธรรมตามภารกิจ ทั้ง 3 ด้าน เพื่ออำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ของจังหวัด

จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานยุติธรรมตามภารกิจ ทั้ง 3 ด้าน เพื่ออำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ของจังหวัด

วันนี้ (21 ก.ย. 66) ที่ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) และคณะอนุกรรมการการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย, คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการป้องกันอาชญากรรม และคณะอนุกรรมการการสร้างความปรองดอง ป้องกันความขัดแย้ง เพื่ออำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย และยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายแก่ประชาชน การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กฎหมายพระราชบัญญัติการป้องกันการกระทำผิดช้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือการใช้ความรุนแรง รายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรม เช่น รายงานการคุมขังผู้ต้องขัง สถิติการกระทำผิดช้ำของผู้ต้องขังหลังปล่อย รวมทั้งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และสถิติการกระทำผิดซ้ำเป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณา แผนงาน โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้านกฎหมายให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก เน้นคุณภาพในการแก้ไขปัญหา ใช้กลไกการไกล่เกลี่ยให้ได้ผล เพื่อลดจำนวนคดีที่จะต้องขึ้นศาลให้มากที่สุด และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ไนสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar