พช.ยโสธร ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรราชวงศา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง และให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) รวมทั้งหมด 37 คน

ทั้งนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ได้ร่วมพบปะและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ 2567รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวศศิธร สมสะอาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมดำเนินโครงการ พร้อมได้รับเกียรติจาก นางสาวปิยาภรณ์ กสิกรรมเมธากุล นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และ นายณัฐพล ต้นจำปา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น รางวัลชนะเลิศ การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น และระดับดี โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ประจำปี 2566 โดยกรมการพัฒนาชุมชนโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรเป็นเงินรางวัลสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น จำนวน 15,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar