จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานยุติธรรมระดับจังหวัดยโสธร (กพยจ.) และภารกิจ 3 ด้าน

จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานยุติธรรมระดับจังหวัดยโสธร (กพยจ.) และภารกิจ 3 ด้าน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดยโสธร (กพยจ.) และคณะอนุกรรมการตามภารกิจ 3 ด้าน ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ยุติธรรมจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานการอำนวยความยุติธรรม จากหน่วยงาน ได้แก่ เรือนจำจังหวัดยโสธร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร สภานายความจังหวัดยโสธร และการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar