จังหวัดยโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

จังหวัดยโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีท้องถิ่นจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุนทรราชเดช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ/ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสุขภาพที่ดี รวมทั้งรายได้ค่าสมัครทั้งหมดจะสมบททุนมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้จังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2566 และมีกำหนดการวิ่งในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ วิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวยโสธร สมัครร่วมโครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar