จังหวัดยโสธร ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และเครือข่ายสุขภาพ จัดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

จังหวัดยโสธร ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และเครือข่ายสุขภาพ จัดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย โดยมี นางสาวปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร พยาบาล และ นักศึกษาพยาบาล ร่วมงาน และมีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระสงฆ์ร่วมงาน ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และเครือข่ายสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญ สนองพระดำริ จัดอบรมความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ ตามโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ โดยการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งมีความรู้และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ ด้วยการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar