จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อที่อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อที่อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยในพื้นที่จังหวัดยโสธร ยังต้องเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรคไข้เลือดออก โรคอาหารเป็นพิษหรือโรคอุจจาระร่วง ส่วนโรคไข้มาลาเรียนั้นไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่มากว่า 3 ปี แล้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar