จังหวัดยโสธร จัดประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566

จังหวัดยโสธร จัดประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายไกรเอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางวิชชุฎา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นายเทศมนตรีเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นายอำเภอ ปลัดอำเภอ คณะกรรมการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมให้กำลังใจ ตัวแทนแต่ละอำเภอที่ร่วมประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ณ อาคารโดมเทศบาลเมืองยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

โดยก่อนพิธีเปิดงานได้มีการขบวนแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟเข้ามาในบริเวณงาน แต่ละขบวนมีการแต่งกายที่สวยงามจากผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธร มีการแห่บั้งไฟ มีการร่ายรำที่สวยงาม ตามจังหวะของเครื่องดนตรีพื้นบ้าน นั้นคือ กลองตุ้มและพังฮาด เท่านั้น

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดประกวดร้องกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์การร้องกาพย์เซิ้งบั้งไฟและสืบสานให้แก่ ชนรุ่นหลังพร้อมทั้งเผยแพร่งานประเพณีบุญบั้งไฟ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และชาวยโสธร จะต้องร่วมกันต้องรักษา สืบสาน และส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรักษาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรให้ยั่งยืนต่อไป

โดยมีคณะร้องกาพย์เซิ้งเข้าร่วมประกวด 8 คณะ ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอเลิงนกทา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอไทยเจริญ รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม และอำเภอป่าติ้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar