บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน สาขายโสธร จัดกิจกรรมประกวดประดิษฐ์ชุดแฟชั่นท้าลมร้อนจากวัสดุรีไซเคิลพร้อมชิงทุนการศึกษา

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน สาขายโสธร จัดกิจกรรมประกวดประดิษฐ์ชุดแฟชั่นท้าลมร้อนจากวัสดุรีไซเคิลพร้อมชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.66 เวลา 16.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน สาขายโสธร อำเภอเมืองฯ จังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรม การประกวดประดิษฐ์ชุดแฟชั่นท้าลมร้อนจากวัสดุรีไซเคิลพร้อมชิงทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันแบบทีม โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ 3 คนแบ่งเป็นความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ การใช้วัสดุรีไซเคิลหลากหลาย ความละอียดความเรียบร้อยรวม 100 คะแนน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ร่วมใจกันงดใช้โฟม พลาสติก รวมถึงวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และให้ตระหนักเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถนำมาประดิษฐ์ใช้เป็นสิ่งของได้อีกครั้ง เป็นการลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมสามหน่อในก่อไผ่จากโรงเรียนทรายมูลวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ทีมลิงน้อยทั้งสามจากโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโซเดี่ยมจากโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน และรางวัลชมเชย ได้แก่ทีมกุหลาบสีชมพูโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 2,000 บาท 1,500 บาทและ 1,000 บาท ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมการแข่งขันดีๆเพื่อชิงทุนการศึกษากิจกรรมถัดไปทางบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน สาขายโสธรมีความตั้งใจที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามหรือสอบถามไปทางบริษัทฯ โทร 045-714454


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar