จังหวัดยโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 1)

จังหวัดยโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 1)

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 1) พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายวีระวัฒน์ เถระวัลย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ติดตามการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจตามหน้าที่คณะกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน และการต้อนรับนักกีฬา ซึ่งคาดว่ามีจำนวนกว่า 2,000 คน ทั้งด้านสถานที่ การจัดหาร้านค้ามาออกร้าน ด้านระบบไฟฟ้า ด้านที่พัก ด้านสาธารณสุข ด้านประชาสัมพันธ์ และความด้านความปลอดภัย เป็นต้น

โดย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 1) ระหว่างวันที 19 -23 เมษายน 2566 ณ วิมานพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร และมีกำหนดจัดการแถลงข่าวในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ วิมานพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar