จังหวัดยโสธร มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์ ทองคำ และรถจักรยานยนต์ จากการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566

จังหวัดยโสธร มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์ ทองคำ และรถจักรยานยนต์ จากการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางวิชชุฎา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ได้ร่วมส่งมอบรางวัลรถยนต์ ทองคำแท่ง และรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนผู้โชคดี ที่ซื้อสลากกาชาดและถูกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ในงานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 51 ปี และงานกาชาด ประจำปี 2566

ทั้งนี้จังหวัดยโสธร ได้จัดพิมพ์สลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 เพื่อหารายได้สำหรับช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง ๆ จำนวน 3,000 เล่ม ๆ ละ 20 ฉบับ จำนวน 60,000 ฉบับ จำหน่ายราคาฉบับละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และได้ดำเนินการออกรางวัล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ เวทีกลางงานสถาปนาฯ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA รุ่น Corolla Cross HEV Premium สีขาวมุก คือ นายสำรวย บุญเพิ่ม อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ 3 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท คือ นายชาตรี สายเสมา อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ 13 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ YAMAHA New Fino 125 จำนวน 5 รางวัล คือ นางวันดี เวฬุวนารักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ 3 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร , น.ส.ศิริภักดิ์ พวงจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 256 หมู่ 12 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร , นางอุไร วรรณโคตร อยู่บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ , น.ส.ไพรัตน์ บุญลักษณ์ อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 3 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และนายยุทธพล เนื่องแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 9 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร ส่วนรางวัลที่เหลือประกอบด้วยรางวัลที่ 2 หมายเลข 43864 รางวัลที่ 3 หมุนครั้งที่ 2 หมายเลข 09888 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมายเลข 939 จำนวน 25 รางวัล ยังไม่มีคนมาแสดงตัวเพื่อขอรับรางวัลแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้โชคดีมาติดต่อรับรางวัลดังกล่าว ได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร หรือ สอบถามได้ที่เสมียนตราจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 045-712726 , 081-7534475 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar