รองผู้ว่าฯ ยโสธร ตรวจเยี่ยมและติดตามการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพี่น้องประชาชนชาวยโสธร

รองผู้ว่าฯ ยโสธร ตรวจเยี่ยมและติดตามการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพี่น้องประชาชนชาวยโสธร

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการยืนยันตัวตนตามสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดยโสธร ของพี่น้องประชาชน โดยมีนางสุภมาส ประภัสชัย คลังเขต 3 นายสมบัติ สาสีเสาร์ คลังจังหวัดยโสธร นายศิริรัตน์ ผ่องอุดม ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตยโสธร และประชาชน ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารออมสิน สาขายโสธร

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการที่ธนาคารออมสิน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ทางธนาคารได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งประชาชนต้องตรวจสอบรายชื่อตามประกาศของกระทรวงการคลัง จากนั้นให้ประชาชนที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส. และธนาคารออมสิน เพื่อรับสิทธิ โดยในรอบแรกสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1-26 มีนาคม 2566 หากยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะใช้สิทธิ์ผ่านสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และหากไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรมีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดยโสธร จำนวน 136,985 คน ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 มีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 105,156 คน

สำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นั้น ประชาชนจะใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน โดยจะได้รับสิทธิ ดังนี้

1) ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 300 บาท/ค//เดือน วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 80 บาท/คน/3เดือน

2) ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาท/คน/เดือน และ

3) ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค กรณีค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้มีสิทธิได้รับวงเงิน สำหรับชำระค่าไฟฟ้า 315 บาท ต่อครัวเรือน/เดือน ส่วนกรณีค่าน้ำประปา กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท /คน /เดือน และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045-711523


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar