พระครูเมธีปริยัติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพารา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน เยาวชน ที่ผ่านการอบรมตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรม

พระครูเมธีปริยัติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพารา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน เยาวชน ที่ผ่านการอบรมตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ วัดบูรพารามใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร พระครูเมธีปริยัติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพารา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ และเยาวชน ที่ผ่านการอบรมตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรม โดยมีนางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร พร้อมด่วย นายอานนท์ ศรีมันตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน

สำหรับโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรม เป็นโครงการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรจัดขึ้น เป็นรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดมาตั้งแต่วันที่ 20 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าอบรมเป็นเยาวชน และนักเรียนจากโรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ จำนวน 125 คน ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูเมธีปริยัติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพารามใต้ พร้อมพระวิทยากร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากกระแสโลกาภิวัตน์ และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก รู้จักใช้สติปัญญาในการคัดกรองไตร่ตรองปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องและระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการอบรมปฎิบัติธรรม และพระวิทยากรถ่ายทอดในหลักธรรมทางพุทธศาสนา ก่อให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar