ตำรวจแดร์ (D.A.R.E.) ยโสธร เติมความสุขให้น้องๆ นักเรียน ชมภาพยนต์ฟรี ที่โรงหนัง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ยโสธร เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ยโสธร นายสมหมาย พูลมาศ ผจก.โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ยโสธร ได้กล่าวต้อนรับ คณะ ตำรวจและนักเรียน แดร์ ( D. A. R. E.) ในโครงการการ ป้องกันภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา นำโดย ร.ต.อ.วิศาล ศรีแก่นจันทร์ ตำรวจแดร์ สภ.กุดชุม ด.ต.วิสันต์ ชื่นชม ตำรวจแดร์ สภ.คำเขื่อนแก้ว นำนักเรียน และครูโรงเรียนอนุบา

ตำรวจแดร์ (D.A.R.E.) ยโสธร เติมความสุขให้น้องๆ นักเรียน ชมภาพยนต์ฟรี ที่โรงหนัง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ยโสธร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ยโสธร นายสมหมาย พูลมาศ ผจก.โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ยโสธร ได้กล่าวต้อนรับ คณะ ตำรวจและนักเรียน แดร์ ( D. A. R. E.) ในโครงการการ ป้องกันภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา นำโดย ร.ต.อ.วิศาล ศรีแก่นจันทร์ ตำรวจแดร์ สภ.กุดชุม ด.ต.วิสันต์ ชื่นชม ตำรวจแดร์ สภ.คำเขื่อนแก้ว นำนักเรียน และครูโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา จำนวน 102 คน และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก อ.คำเขื่อนแก้ว จำนวน 17 คน เดินทางมาร่วมกันทำกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ตำรวจเติมความสุข ให้เยาวชน"

ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีนอกห้องเรียนและเป็นพลังที่ยั่งยืน ด้วยกำลังใจที่สำคัญส่งให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการที่จะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด อันจะช่วยส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเรียนรู้และกล้าที่จะแสดงออกซึ่งความดี และการสนับสนุนทำความดีของตำรวจแดร์ ซึ่งมี พ.ต.อ.จักรกฤษณ์ โพธิ์กราน ผกก. สภ.กุดชุม ยโสธร พ.ต.อ.สุพล ร่วมสุข ผกก.สภ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร พร้อมด้วย นาย วิโรจน์ โกมลสิงห์ ผอ.รร.บ้านโนนหนองแฝก นายราชันต์ บุญหล้า ผอ.รร.อนุบาลกุดชุมพัฒนา พร้อมทั้ง คณะคุณครูทั้ง 2 โรงเรียน ร่วม สนับสนุนกิจกรรมนี้ให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

โดยกิจกรรมโครงการนำเยาวชนเข้าชมภาพยนต์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ ทาง ตำรวจแดร์ จ.ยโสธร ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง นานกว่า 3 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนเกิดความเชื่อมั่นและภูมิใจในการเป็นเยาวชนที่้ดี มีความฉลาดและมีความกล้า ที่จะปฏิเสธยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และเป็นเยาวชนที่ดีในวันข้างหน้าต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar