รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ “อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน”ท่ามกลางประชาชน จังหวัดยโสธรกว่า 2 พันคนให้การต้อนรับ วันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 10.30 น.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดยโสธรเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ความก้าวหน้า 10 มาตรการรับมือฤดูแล้ง ปี 2565/66 และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน บ้านหนองบึง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรยโสธร โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชกา

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ “อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน”ท่ามกลางประชาชน จังหวัดยโสธรกว่า 2 พันคนให้การต้อนรับ

วันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 10.30 น.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดยโสธรเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ความก้าวหน้า 10 มาตรการรับมือฤดูแล้ง ปี 2565/66 และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน บ้านหนองบึง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรยโสธร โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดยโสธร และผู้แทนกรมชลประทาน นำเสนอผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัด นายอำเภอเลิงนกทา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดยโสธรร่วมให้การต้อนรับ

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดยโสธรและหลายโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว โดยโครงการต่างๆ มีความจำเป็นต้องวางแผนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ลดความเสี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกกิจกรรม อีกทั้งเป็นการยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ สทนช.บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ดำเนินการตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด พร้อมมอบหมายให้กรมชลประทานและ จังหวัดยโสธร พิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตให้เพียงพอในทุกกิจกรรม และการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำอื่นๆ เช่น แก้มลิงบ่อโจ้โก้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ จังหวัดยโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้ครอบคลุมปัญหาเรื่องน้ำทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar