รมต.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

รมต.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

วันที่ 31 ม.ค.66 เวลา 12.30 น.ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกกษาธิการโดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ส่วนราชการอำเภอคำเขื่อนแก้ว คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการสถานศึกษา ท้องที่ท้องถิ่นให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนพักนอน โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนประเภทนักเรียนอยู่ประจำ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 539 คน โดยจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประสบกับความยากไร้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ตลอดจนรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามหลักสูตรฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นางสาวตรีนุช ได้กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ต้องยอมรับว่าโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะด้านทักษะอาชีพที่ทำให้เด็กเรียนรู้อาชีพต่างๆ มากมาย และสามารถต่อยอดองค์ความรู้จากอาชีพเหล่านี้ได้ รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ก็สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกมิติ เพราะโรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น การตรวจค้นก่อนขึ้นหอพัก หรือการคัดกรองบุคคลแปลกหน้า เป็นต้น ซึ่งเป็นการทำงานที่ท้าทาย เนื่องจากต้องดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการใช้กล้องวงจรปิด การสุ่มตรวจ การได้รับความร่วมมือกับชุมชน ครูหอ ครูเวร ในการดูแลนักเรียนทุกคน และตอนเย็นของทุกวันก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย” รมว.ศธ. กล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :